PERSONDATAPOLITIK

Restaurant Martino ApS​

​Introduktion​

For at kunne levere​individuelle serviceydelse, kan der være vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. ​

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:​

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig​

Jette Schultz​ tlf.86181969. eller mail martino@martino.dk​​

Dataansvarlig​

Restaurant Martino ApS​(CVR-nummer​38749978 – P-nr 102258538)​

Vores behandling af dine personoplysninger​

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med den ”service vi håndterer”. ​

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores forpligtelser overfor dig i forbindelse med den definerede opgave, du beder os om.​

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:​

 • Navn, adresse, telefon, e-mail, fødselsdato.​
 • Kunde eller leverandørforhold​

Tidsfrister for sletning/opbevaring​

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven, efter endt samarbejde.​

Dine rettigheder i forhold til persondataforordningen​

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:​

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).​
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.​
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.​
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.​
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.​
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.​
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).​

​Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.​

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).​

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.​

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk

Oplysninger, som vi videregiver​

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Restaurant Martino ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:​

 • Med dit samtykke​

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Restaurant Martino ApS, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.​

 • Til ekstern databehandling​

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.​

 • Af juridiske årsager​

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Restaurant Martino ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:​

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.​
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.​
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.​
 • Holde Restaurant Martino ApS​fri fra skade, vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.​

​Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.​

Informationssikkerhed​

Vi arbejder hårdt for at beskytte​Restaurant Martino ApS​og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.​

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:​

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.​
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.​
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.​
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.​
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.​

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder​

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.​

Ændringer​

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. ​

VI HAR GRATIS PARKERING VED REGISTRERING I RESTAURANTEN

ÅBNINGSTIDER

MANDAG – SØNDAG: Kl- 12.00 – 24.00
(Køkkenet lukker 21.30)

MANDAG – TORSDAG:
FREDAG – SØNDAG:

KL. 10.00 – 24.00
KL. 10.00 – 24.00
(Køkkenet lukker 21.30)